Hasznos információk

§

 

Kötelező cégmódosítás 2013. február 1-ig

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2012. március 1-jén hatályba lépett jogszabály módosítások által kötelezővé tett változások bejegyzésének minden olyan magyarországi székhelyű társaságnak eleget kell tennie legkésőbb 2013. február 1-ig, mely társaság 2012. március 1. előtt alakult, vagy amely társaság cégadata 2012. március 1. óta nem módosult.

A kötelező cégmódosítások illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésétől mentesek, amennyiben a cég csak ezen alább felsorolt kötelező változások bejegyzését kéri a cégbíróságtól.

1. Be kell nyújtani a cégbíróság számára a cég székhelyének/telephelyének/fióktelepének használatát igazoló legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot, miszerint a társaság jogosult használni és a cégjegyzékbe bejelenteni az ingatlant székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként.
2. A társasági szerződésben fel kell tűntetni és egyúttal a cégbíróság részére is be kell jelenteni a tagjának, vezető tisztségviselőinek és képviseleti joggal felruházott munkavállalóinak születési idejét (természetes személyek esetén) valamint a cégjegyzékbe be kell jelenteni minden személy (jogi-, természetes személy és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében is) adóazonosító jelét, adószámát, amennyiben ez még nem került bejelentésre.
3. Ha a társaságban bármilyen jogviszonyban külföldi jogi-, természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy szerepel, akkor részükre kötelező (magyarországi lakcímmel, székhellyel rendelkező) kézbesítési megbízottat kinevezni, aki nem lehet a társaság vezető tisztségviselője, tagja és felügyelő bizottsági tagja, és ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt megbízást a cégbíróság részére szintén be kell nyújtani.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben tulajdonukban vagy vezetésük alatt álló cégben a meghatározott cégadatainak módosítása szükséges, azt legkésőbb 2013. február 1-ig be kell nyújtani a cégbírósághoz. A cégváltozásbejegyzés előkészítésében és a cégbírósági eljárásban szívesen közreműködünk! Kérem, amennyiben szeretnék, hogy irodánk elkészítse a szükséges dokumentumokat és eljárjon a cégmódosítás ügyében, akkor ezt legkésőbb január 15-ig jelezzék felénk!


Gazdasági társaságok: szigorodik a felelősség

2012. március 1-től szigorodik a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek és kizárólagos valamint többségi befolyással rendelkező tagjainak felelőssége.

A cégbíróság által törvényességi felügyeleti jogkörben megszüntetett, ún. fantomcégek vezetőire vonatkozó tilalmat kiterjesztik azokra is, akik a fantomcég kizárólagos vagy többségi részesedéssel rendelkező tagjai voltak a megszüntetési eljárás időszaka alatt. Ezek a személyek a korábbi 3 év helyett, immáron 5 évig (a megszüntetési eljárás során való törléstől számítva) nem alapíthatnak, vagy nem szerezhetnek részesedést olyan gazdasági társaságokban, ahol kizárólagos vagy többségi tulajdonosok lennének.

Lényeges, hogy a módosítás a felszámolási eljárásban ki nem elégített tartozások miatt, illetőleg a cégeljárási törvény szerint megszüntetett azon vállalkozások vezetőire és immáron kizárólagos vagy többségi tulajdonosaira is tilalmat mond ki, amely személyek helytállási kötelezettségét a hitelezői tartozásokért a bíróság jogerősen megállapította, és ennek alapján nem tettek eleget a fizetési kötelezettségeiknek. A tilalom időtartama továbbra is a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított 5 év, de már azt is rögzíti a törvény, hogy eredménytelenségről csak akkor beszélhetünk, ha a végrehajtói letiltás nem vezet eredményre és az adósnak nincs a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján lefoglalható vagyontárgya. Az eredménytelen végrehajtásról a bírósági végrehajtó értesíti a cégbíróságot.

Kérdés esetén a további részeltekért kérjük, keresse fel Irodánkat.

 

Kötelező kamarai regisztráció

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény - egyebek mellett -  kötelező kamarai regisztrációt vezetett be a gazdasági társaságok számára. Tekintse meg ezzel kapcsolatos összefoglalónkat.

 

Civil szervezetek

A civil szerevezetek (alapítványok és egyesületek) működését és nyilvántartását lényegesen módosító új jogszabályok vezető összefoglalója itt olvasható. Az egyes jogszabályok teljes szövege az alábbi linkekre kattintva elérhető.

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 

Gyógyszerjog

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T3357. számú törvényjavaslat.pdf Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T3357. számú törvényjavaslat

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T3357_ számú törvényjavaslat.pdf

 a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 2011.07.01. napjától hatályos szerkezetben

 Gyftv2011_07_01.pdf


 

LMS Complett Kft.